LECHNER SIPOL klej epoksydowo-poliuretanowy do parkietów i desek 10kg

LECHNER SIPOL klej do parkietu 2k 10kg

249.00 

LECHNER SIPOL klej epoksydowo-poliuretanowy do parkietów i desek 10kg

LECHNER SIPOL klej do parkietu 2k 10kg

249.00 

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Dwuskładnikowy klej (stosunek mieszania 9:1) do przyklejania posadzek drewnianych na podkładach cementowych, anhydrytowych, z lanego asfaltu, starych i nowych podkładach drewnianych (płyty OSB) po przeszlifowaniu, metalowych i odpowiednio przygotowanych płytkach ceramicznych. Do przyklejania lakierowanego fabrycznie parkietu litego i desek stosować Legnopol 2000 lub SMP BOND. Do stosowania wewnątrz.

Przystosowany do użycia pod meble na kółkach (EN 12529). Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

  • Bardzo dobrze utrzymuje odlew zęba
  • Wysoka wytrzymałość końcowa
  • Wysoka wytrzymałość na ścinanie
  • Szeroki zakres stosowania
  • Dobrze wypełniający
  • Bardzo łatwy do rozprowadzania
  • Nie zawiera wody

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Baza surowcowa: żywica epoksydowo-poliuretanowa
Stosunek mieszania składników: 9 A : 1 B
Kolor: jasny i ciemny
Czas użycia: ok. 75 minut
Ciężar właściwy: 1,55 g/cm3
Zawartość ciał stałych: 96%
Nakładanie: szpachla zębata TKB B 5 – B 11
Zużycie: ok. 800 – 1200 g/m2 w zależności od użytej szpachli zębatej i podłoża
Czas klejenia: ok. 60 minut w zależności od ilości w normalnych warunkach
Czas do użytkowania posadzki: ok. 24 do 48 godzin
Temperatura użycia: powyżej +10°C
Składowanie: powyżej +5°C
Okres przydatności do użycia: ok. 24 miesięcy w oryginalnych opakowania w temperaturze
Wskazówki dot. zagrożeń: Skł. A: Xi drażniący (zob. kartę charakterystyki)
Skł. B: Xi drażniący (zob. kartę charakterystyki)
Giscode: RE 2
Opakowanie: plastikowe
Wielkość opakowania: Opakowanie zbiorcze 10 kg – 60 opakowań na palecie
Skł. A: wiadro plastikow 9 kg
Skł. B: pojemnik plastikowy 1 kg

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich warunków technicznych wykonania robót (np. DIN 18365 wzgl. 18352 i Onorm B2218 wzgl. B2236-1). Podłoże musi być twarde, nośne, suche, bez spękań, czyste, bez pozostałości starych klejów i innych substancji obniżających przyczepność kleju. Z jastrychów cementowych usunąć odpowiednimi maszynami warstwę zgorzeli. Jastrychy anhydrytowe przed klejeniem przeszlifować (ziarno 16) w celu usunięcia warstwy mleczka anhydrytowego, odkurzyć i zagruntować. Podkłady z ogrzewaniem podłogowym należy z reguły zagruntować środkiem Primer PU Antidust/Primer PU/Primer PU 300/Primer PU 150 Speed lub Epoprimer. Nierówności podłoża należy wyrównać przynajmniej 3 mm warstwą masy wzmacnianej włóknem Fibrodur lub mocnej masy Levelfast. Z podłoży metalowych usunąć wszelkie ślady rdzy, pozostałości farb, zabrudzeń i innych substancji utrudniających klejenie.

SPOSÓB UŻYCIA:  Przed użyciem starannie wymieszać obydwa składniki przy pomocy mieszadła elektrycznego. Klej nakładać równomiernie na podłoże odpowiednią szpachlą zębatą. W celu uzyskania przyklejenia parkietu na całej powierzchni należy stosować szpachle o odpowiednim rozmiarze zęba. Klej nakładać na takiej powierzchni, na jakiej można ułożyć parkiet w czasie 60 minut. Deszczułki układać natychmiast, lekko przesunąć i docisnąć. Zwracać uwagę na możliwie pełne pokrycie klejem spodniej strony deszczułek. Pomiędzy ścianami, a parkietem zachować odstęp o szerokości 10-15 mm. Unikać sklejania deszczułek ze sobą. Nie wchodzić na ułożone powierzchnie przez pierwsze 6-10 godzin. Posadzkę szlifować i lakierować dopiero po całkowitym utwardzeniu się kleju. Świeże pozostałości kleju można usuwać przy pomocy Cleancoll, narzędzia czyścić Solvente CH 500 (zapoznaj się z odpowiednimi kartami technicznymi produktów).

UWAGI: Podane czasy odnoszą się do normalnych warunków (ok. +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza). Optymalne warunki stosowania: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane <65%. Niskie temperatury  wydłużają, a wysokie skracają czas układania, wiązania i schnięcia a także czas do użytkowania posadzki. Rozpoczęte opakowania starannie zamykać i pozostałą zawartość zużyć niezwłocznie. Zimą należy klej i parkiet odpowiednio długo klimatyzować w pomieszczeniu. Klej musi osiągnąć temperaturę pokojową, jaka jest wymagana do jego aplikacji. Obok poniższej karty należy uwzględniać zalecenia producenta posadzki i karty techniczne ww. produktów. Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. W czasie stosowania przestrzegać obowiązujących norm i przepisów BHP.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI: Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. Nie należy traktować ich jako wiążących, ponieważ nie mamy wpływu na sam montaż i wymogi montażu również są zróżnicowane. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Dotyczy to również bezpłatnego, nie wiążącego doradztwa handlowego i technicznego. Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie prób we własnym zakresie w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. W momencie ukazania się niniejszej karty wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące produktu tracą ważność.